Saturday, August 22, 2009

[who is ronjie?] po

ayaw ko po ang salitang "po" kung ginagamit sa hindi naman ganon katanda po. ginagamit ko po ang salitang "po" sa mga magulang ko po, lolo't lola, tiyo't tiya, at iba pang nakatatanda po. hindi ko po ito ginagamit sa mga kaibigan ko na kahit po sila 15 anyos na nakatatanda sa akin, dahil ang turing ko po sa kanila ay kaibigan po. wala po akong pakialam po kung nakasanayan na po ninyo ang paggamit ng "po," pero hindi po talaga nakakatuwa po. sana lang po talaga ay tumigil na po kayo ng paggamit ng "po" kung hindi ko po kayo anak, apo, pamangkin, o anak, apo, pamangkin ng kaibigan ko po. pwede po ba yon? po?

Tuesday, August 11, 2009

[quote them] Good Photographs

“There are no rules for good photographs, there are only good photographs” - Ansel Adams

Tuesday, August 4, 2009

[quote them] Are you great?

Both quotes from best-selling author, Jim Collins, from his book "Good to Great and the Social Sectors":

"The moment you think of yourself as great, your slide toward mediocrity will have already begun."

"True leadership exists only if people follow when they have the freedom not to."